பிரபலமான பதிவுகள்

Paheerathan avatar

தாயகம் கலை இலக்கிய சமூகவிஞ்ஞான இதழ் வெளிவந்துள்ளது

பதிவர்: Paheerathan on படைப்புகள்

http://alapaheerathan.blogspot.com - தாயகம் இதழை மின் இதழாக படிக்கமுடியும்...
Paheerathan avatar

யாபேரும் யாவர்க்கும்...

பதிவர்: Paheerathan on படைப்புகள்

http://alapaheerathan.blogspot.com - வலிமை பெறு அரசமைத்து தாமுயர்ந்து ஓரிருவர் சந்ததியே நிலமளந்து ஆண்டனுபவித்து மாந்தரை மிடிமை நிலைக்காளாக்கி ஆழ்கின்ற .உலகோ நீளும்? ...
Paheerathan avatar

விளக்கம் புரிந்திடில்!

பதிவர்: Paheerathan on படைப்புகள்

http://alapaheerathan.blogspot.com - எனக்குள் நீயும் உனக்குள் நானும் என்னில் நீயும் உன்னில் நானும்...
Paheerathan avatar

இயலும், எண்ணுவமோ?

பதிவர்: Paheerathan on படைப்புகள்

http://alapaheerathan.blogspot.com - பெண்ணின விடுதலையைப் பெற்றுத் தரவென்றோ கண்ணகி கோயில் முன் தவமிருக்கின்றனர்...
Paheerathan avatar

பகுத்து அறிந்திடில்...

பதிவர்: Paheerathan on படைப்புகள்

http://alapaheerathan.blogspot.com - தெளிவு பெறுவோம் தேறுவோம் ஒளிபெறுவோம் ஒளிவு மறைவின்றி இயல்பாய் பேசிடுவோம்...
Paheerathan avatar

உலகப்பன் விருப்பின்படி...!

பதிவர்: Paheerathan on படைப்புகள்

http://alapaheerathan.blogspot.com - முன்னோக்கி நகர் என்றால் என்னோக்கு பிழை என்பார்...
Paheerathan avatar

மனமாற்றம் வந்திடுமோ?

பதிவர்: Paheerathan on படைப்புகள்

http://alapaheerathan.blogspot.com - இப்படி இருப்பதால் தான் இப்படி நிகழ்கின்றன எனில் எப்படி? எப்படி..? ...
Paheerathan avatar

தமிழ் இயங்கிடில்!

பதிவர்: Paheerathan on படைப்புகள்

http://alapaheerathan.blogspot.com - தமிழ் என்றோர் மொழி தனியே மாந்த மொழி என எண்ணிடேன்...

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற