பிரபலமான பதிவுகள் படைப்புகள்

selvarajjo avatar

நவீன அறிவியலின் மறுபக்கம்

பதிவர்: selvarajjo on படைப்புகள்

http://thamizhselva.blogspot.it - நவீன அறிவியலின் மறுபக்கம் ...
selvarajjo avatar

இளையராஜா: வித்தியாச முயற்சிகளின் ராஜா

பதிவர்: selvarajjo on படைப்புகள்

http://thamizhselva.blogspot.it - இளையராஜா: வித்தியாச முயற்சிகளின் ராஜா ...
selvarajjo avatar

5 கண்டங்களின் பெயர்களும் தமிழே

பதிவர்: selvarajjo on படைப்புகள்

http://thamizhselva.blogspot.it - 5 கண்டங்களின் பெயர்களும் தமிழே ...
selvarajjo avatar

பெட்ரோல் விலையேற்றம்: பின்னணியும் முன்னணியும்

பதிவர்: selvarajjo on படைப்புகள்

http://thamizhselva.blogspot.it - பெட்ரோல் விலையேற்றம்: பின்னணியும் முன்னணியும் ...
selvarajjo avatar

கூகுள் தலைவர் தமிழர் சுந்தர் பிச்சையும் சில கேள்விகளும்

பதிவர்: selvarajjo on படைப்புகள்

http://thamizhselva.blogspot.it - கூகுள் நிர்வாக தலைவர் தமிழர் சுந்தர் பிச்சையும் சில கேள்விகளும்...
selvarajjo avatar

ஓணம் பண்டிகையும் தமிழர் அறிவியலும்

பதிவர்: selvarajjo on படைப்புகள்

http://thamizhselva.blogspot.it - ஓணம் பண்டிகையும் தமிழர் அறிவியலும் ...
selvarajjo avatar

திரு. சகாயம் ஐ. ஏ. எஸ். ஸும் மனசாட்சியும்

பதிவர்: selvarajjo on படைப்புகள்

http://thamizhselva.blogspot.it - சகாயம் ஐ. ஏ. எஸ். ...

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற